STRONA GŁÓWNA

Biodegradowalne, jednorazowe opakowania do żywności tworzone na bazie produktów ubocznych przemiału zbóż i naturalnych polimerów.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – wysoko wytrzymałych ekologicznych naczyń jednorazowych oraz opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej – technologii produkcji ekologicznych naczyń jednorazowych. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie

Planowane efekty

- rozwój oferty firmy Mbranes i wzrost poziomu jej konkurencyjności na rynku polskim i rynkach zagranicznych,
- wzrost przychodów firmy i polepszenie jej kondycji finansowej,
- wzrost zatrudnienia w dziale konstrukcji i B+R,
- rozwój zaplecza i potencjału B+R firmy,
- rozwój zasobów kadrowych i wzrost przychodów firmy,
- osiągnięcie pozytywnego wpływu na środowisko i zasadę zrównoważonego rozwoju,
- rozwój potencjału badawczo-rozwojowego firmy,

Wartość projektu: : 5 863 000.00
Wkład z Funduszy Europejskich: 4 143 808,36

MBRANES

Prace badawczo rozwojowe i kompleksowa obsługa projektów z dziedzin nauk technicznych, medycznych i farmaceutycznych

B+R

"Rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez stawianych przez teorie lub koncepcje naukowe."

Mbranes podejmuje się wyzwań w pracach badawczo-rozwojowych z dziedzin nauk technicznych i fizycznych. Doświadczenie i wiedza zdobyta w pracy przy nano-nośnikach substancji aktywnych  oraz produktach i urządzeniach przemysłu spożywczego, umożliwia sprawne planowanie i realizację prac B+R

Analizy

Dostęp do aparatury badawczej umożliwia realizację prac z dziedziny analityki chemicznej i biologicznej.

Mbranes specjalizuje się w analityce z wykorzystaniem techniki HPLC, szczególnie w próbkach pochodzenia biologicznego. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta i obejmuje szeroki zakres technik analitycznych. Na życzenie realizowane jest opracowanie metod analitycznych wraz z pełną walidacją i wyczerpującym raportowaniem uzyskanych wyników.

Dostawy

Skomplikowane projekty wymagają nietuzinkowych zasobów.

Do realizacji zadań badawczo-rozwojowych, elementarnych w podnoszeniu kompetencyjności przedsiębiorstw, konieczne są materiały, wyposażenie i gotowe wyroby, które często nie znajdują się w standardowym wyposażeniu handlarzy. Mbranes zapewnia kompleksową obsługę dostaw, dopasowaną do potrzeb klientów realizujących projekty z frontu technicznej innowacji, opierając się na zrozumieniu niuansów przedsięwzięcia.

Prototypy

Elastyczna produkcja w małej skali.

Niezależnie od obszaru badań, prototypy stanowią nieodłączną część prac B+R. Mbranes zajmuje się wytwarzaniem prototypowych urządzeń, części składowych, a także prototypowaniem formulacji farmaceutycznych. Dzięki dostępowi do technik druku 3D, obróbki ubytkowej oraz narzędzi do wytwarzania nanoagregatów lipidowych, możliwa jest elastyczna realizacja niskonakładowych zleceń.

KLIENCI

Firma Mbranes współpracuje z jednostkami z sektora publicznego i prywatnego, spełniając oczekiwania w dziedzinie prac badawczo rozwojowych i dostaw dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających i innowacyjnych projektów.